Bli med på tur?

Du kan bli med Draumen på tur om du vil. Det einaste som skal til er at du har lyst – og tek din del av kostnadane. Mannskapserfaring kjem etter kvart og du vert ikkje sett til oppgåver du ikkje meistrar. Båten kan siglast av ein åleine, men det er mykje tryggare og kjekkare å vera fleire – difor er det alltid plass til den som vil vera med.

Kontakt skipparen: einarhusabo@gmail.com – tlf 900 63 355.

Reklame