Siglarlaget i siget att

27. august 2016 var sognesiglarar samla på Kaupanger etter nokre års avbrot. Me mønstra 7 båtar og 30 medlemar. Det er bra i ein så grisgrendt fjord med store avstandar. På Kaupanger er det maritimt og på veg frå Heimebryggja til Sogn Fjordmuseum passerte me Indre Sogn Kystlag og fekk innføring i livet til ein gamal føringsbåt frå Nordnes. På kaia til museet låg der fortøydd 3 færingar og 2 åttringar og inne i museet vart det mange båtar, med Storebåten som den aller største. Ei lita jekt.

Deretter vart det middag i den romslege stova til Odd og Gunvor. Bjørn Gisle og Akiko har vore med oss mange gonger og også no gav dei oss ei stor oppleving med song og piano.

Reklame

Vindreken rak lengst

Vindreken2010

Året 2010 gav sakte fart på Jatak-cup/Fridtjovseglasen – og som fleire gonger før var det ikkje den raskaste båten som vart belasta med fjordens største kopp. Vindreken sigra etter at ein liten katamaran vart plassert i klassen for raritetar, ikkje åntle båtar. Skippar Odd hadde garanter ikkje klart dette utan fjorårsvinnaren: mannskapet på Slo Fox sine idear om at det viktigaste er å sigla, ikkje å koma fram tidleg. Vel blåst. Avgjerda vart fatta under sterk tvil, sidan Vindreken var utstyrt med genaker. Juryen vil neppe tillata det i seinare seglasar.

Slo Fox slo alle

Slo_Fox
Slo Fox

Namnet kan lura alle: sloreven er slu, ikkje sakte. Båten var nesten ferdigbygd og klargjord for varmare strøk då Siglarlaget 8.5.2009 hadde årets Fridtjof-seglas eller Jatak-cup. Slo Fox låg blant dei 3 fremste lenge, men stakk av etter å ha passert Fridtjofen på Vangsnes. All honnør til Gunnar og Grete, som litt seinare set kursen mot dei kanariske øyane.

Frå stålplater til Spray

Årets kaldseglas enda i Vik. I ein svak bris sigla me sakte og sutalaus rundt Vangsneset medan det nye bomtrekket vart montert for andre gong. Denne gongen med kraftigare glidelås. I Vik  held ein trottig kar på med sveising. Dersom han vert ferdig, skal 18 tonn stålspray senkast ned i fjorden ein gong. 45 fot lang og 4,25 brei. Førebels brun.. 3 båtar og 2 damer tok del i turen og heile mannskapet var å sjå på Dampen utpå kvelden. Returen var av det grå slaget, men også den hadde sin sjarm. Sakte langs strendene før vinteren. Det er 2. november 2008.

Holgersson fekk pokalen

Kaskad2008
Kaskad måtte også motra eit stykke

Fridtjovseglasen (Jatak kupp) 2008 viste at Kaskad med Hans Holgersson ved roret, kan sigla forutan vind. Ei eldre svensk dame tok innersvingen på nyare årgangar med glans. Biletet viser at dei likevel ikkje sigla heile vegen… Ryktet vil ha det til at mannskapet ikkje kom heilt heldig frå nattspelet etter konsertane til Balejazz’n. Kan vera berre tyleprat, so ikkje sei det til nokon, er du snill. Det var elles seglasen sin mest musikalske båt og, men slikt har me ikkje premiering for.

Vintersamling

Vintersamling2008_thumb.jpg

Vintersamling2008

Fullt bord på Vesterland

Det ikkje verst å samla 29 seglinteresserte på Kaupanger midt på vinteren, dette må vera ny rekord for siglarlaget. Her vart det musisert og vist bilete frå 2007. Bileta dekka mykje av kloden; frå Stillehavet til yttersida av Lofoten. No gler me oss til våren med Fridtjofseglasen og Balejazz den 9. mai.

Haust i Flåm

Vindreken
Vindreken på hamna i Flåm

Helga 3.-4. november 07 var det god bør på Systrondshavet og me la ut for å møta andre siglarar i Flåm. Det var 3 båtar med eit samla mannskap på 14 som møttest utanom turistsesongen. Det vart ølsmaking ved peisen på Ægir bryggeri og påfølgjande middag på Furukroa. Litt uvant med «siviliserte» forhold på haustseglasen, men det får me gjera noko med neste gong. Stjerne i boka for godt båtnamn går til siste tilskotet i laget: Kjell Svarstad i Flåm med «Nedre Himmeriket». Kjell er prest, so dao so.

NANO er heime att

Nano
Nano er nr 2 frå venstre.

Årdalsbåten NANO sigla sørover etter Balejazz 2006. Seglasen gjekk til Kanariøyane, over Atlanteren til Karibia, via Azorane tilbake til Sognefjorden – den vakraste av alle. Fredag 31. august 07 var det 8 båtar frå Siglarlaget som tok i mot Nigel og Rønnaug på Kaupanger. Det vart ein fin kveld i godveret, med middag på heimebryggja. Film og bilete vart viste på tradisjonelt vis: på storseglet til næraste båt

Fridtjovseglasen

media_slep_forbi_kvinna

Vinden gav seg i 2005, men kva gjer vel det?

Draumen og Aloe Vera

Årviss seglas mellom Leikanger, Vangsnes og Balestrand. Det er Fridtjov den Frøkne som har gitt seglasen namn og som er helt og beskyttar for deltakarane. Ein kan vinna seglasen eller festen etterpå.  Etter seglasen i 2003 vart 3 nye båtar døypte i sider og lovord, med havfrua til stades. Det gror i miljøet, noko som er svært gledeleg. Seglasen endar opp i Balejazz, ein intim jazzfestival med høg kvalitet.

Haustturen

media_paa_tufte2005

På Tufte i november 2005

Her gjeld det berre å delta. Midt i oktober 2006 var siglarlaget på tur til Lærdal. Først med ei omvising i kystlaget sine prosjekt med byggjing av færingar og kai til naustet. Deretter over ein roleg fjord til ein triveleg kveld på villakssenteret. Noko av det fine med dette laget er at det stadig rekrutterer nye medlemar.

I 2004 og 2005 gjekk turen inn Nærøyfjorden til Tufte. Her har me ein ekte Tufte som regjerer på land, i eit fantastisk landskap. Vinterstille, mørk fjord med ender, krabbegryte over bålet og steinsprang i alle fjellsider. Ei stemning det ikkje finst maken til. 4 båtar og 16 deltakarar på segltur midt i november – det er Siglarlaget Sogn på sitt beste.