Orknøyane og Shetland 2019

På veg mot Inverness

Sommarnatt i Nordsjøen

 

Endra plan i sommar: Turen går til øyane i vest. Shetland, Fair Isle og Orknøyane. Det blir rundt Shetland og innimellom Orknøyane. Det er mannskap med på det meste, men om du er interessert i å delta; kontakt skipparen.


Draumen vart første gang sjøsett 17. mai 1999 og har sidan sigla omkring i Europa med same skippar og varierande mannskap. Båten høyrer heime i Sognefjorden, den vakraste av alle fjordar. Kvart år legg båten ut på seglas og treng stadig mannskap.

Kontakt:
einarhusabo@gmail.com
tlf 900 63 355


Det er den draumen me ber på
at noko vidunderleg skal skje.
At det må skje
at tidi skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjelder skal springa
at draumen skal opna seg
at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst om.

Olav H. Hauge

Advertisements