Sørvestlandet 2018

Sommaren 2018, den heitaste i manns minne. Draumen seig i roleg ver sørover vestlandskysten. Til arabarane, der me trefte Vindreken. Saman besøkte me Lykjelsøy, Husnes og Rosendal, før me enda i Florø. Rolege sommarar kan vera fine, men litt havsvatn under kjølen er heller ikkje å forakta. Neste år?

Sommaren 2018, evig sol


Draumen vart første gang sjøsett 17. mai 1999 og har sidan sigla omkring i Europa med same skippar og varierande mannskap. Båten høyrer heime i Sognefjorden, den vakraste av alle fjordar. Kvart år legg båten ut på seglas og treng stadig mannskap.

Kontakt:
einarhusabo@gmail.com
tlf 900 63 355


Det er den draumen me ber på
at noko vidunderleg skal skje.
At det må skje
at tidi skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjelder skal springa
at draumen skal opna seg
at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst om.

Olav H. Hauge

Advertisements