Sommaren 2020

 

Soli har snudd og Draumen og eg ser oss om etter område for ein ny sommartur. Det kan bli nordover. Me har tidlegare vore i Lofoten og Vesterålen to gonger, men det er mykje att å oppleva nordaføre! Seglturen vil gå i peroden juni-august, men har enno ikkje noko bestemt mål. For å gjennomføra ein slik tur, med forholdsvis store avstandar, trengs det mannskap. Røynde som urøynde. Kanskje du vil vera med ei veke eller to? Einaste kriteriet for deltaking er at du har lyst. om du er interessert. Det er berre å ta kontakt.æ

Gjesten

Draumen på Myken 2013


Draumen vart første gang sjøsett 17. mai 1999 og har sidan sigla omkring i Europa med same skippar og varierande mannskap. Båten høyrer heime i Sognefjorden, den vakraste av alle fjordar. Kvart år legg båten ut på seglas og treng stadig mannskap.

Kontakt:
einarhusabo@gmail.com
tlf 900 63 355


Det er den draumen me ber på
at noko vidunderleg skal skje.
At det må skje
at tidi skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjelder skal springa
at draumen skal opna seg
at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst om.

Olav H. Hauge