Sommaren 2020

 

Året er spesielt, men draumane er dei same. Det blir nordover att. Me har tidlegare vore i Lofoten og Vesterålen to gonger, men det er mykje att å oppleva nordaføre! Seglturen vil gå i peroden juni-juli frå Sognefjorden til Rørvik og attende.  Å gjennomføra ein slik tur er ikkje særleg krevjande vanlegvis, men godt mannskap er alltid velkome. Røynde som urøynde. Kanskje du vil vera med ei veke eller to? Einaste kriteriet for deltaking er at du har lyst. Om du er interessert,  er det berre å ta kontakt!

Gjesten

Draumen på Myken 2013


Draumen vart første gang sjøsett 17. mai 1999 og har sidan sigla omkring i Europa med same skippar og varierande mannskap. Båten høyrer heime i Sognefjorden, den vakraste av alle fjordar. Kvart år legg båten ut på seglas og treng stadig mannskap.

Kontakt:
einarhusabo@gmail.com
tlf 900 63 355


Det er den draumen me ber på
at noko vidunderleg skal skje.
At det må skje
at tidi skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjelder skal springa
at draumen skal opna seg
at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst om.

Olav H. Hauge