Orknøyane og Shetland 2019

Minnestøtte

Minnestøtte over Nordsjøfarten i Scalloway

Nok ein sommar gjekk turen til øyane i vest: Shetland, Fair Isle og Orknøyane. Første legg vart Eivindvik-Shetland over ein litt hustrig Nordsjø; 10 grader med skodde og litt regn. Me sigla inn i bukta ved Grutness, sør ved Sumburgh og ankra på god botn og lune forhold. Deretter sørover til Fair Isle, som er den finaste av alle. Dessverre brann fugleobservatoret ned i vår, so det var ingen samlingsstad i land for dei etterkvart mange båtane som er innom hamna midtsommars. Stronsay, Kirkwall og Sanday før retur til Fair Isle og Lerwick. Stadig skifte av mannskap og betring i veret mot slutten av turen. Etter grei overfart sigla me inn på Utvær ei morgonstund, for sidan å avslutta turen på Færøy.

780 nm


Draumen vart første gang sjøsett 17. mai 1999 og har sidan sigla omkring i Europa med same skippar og varierande mannskap. Båten høyrer heime i Sognefjorden, den vakraste av alle fjordar. Kvart år legg båten ut på seglas og treng stadig mannskap.

Kontakt:
einarhusabo@gmail.com
tlf 900 63 355


Det er den draumen me ber på
at noko vidunderleg skal skje.
At det må skje
at tidi skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjelder skal springa
at draumen skal opna seg
at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst om.

Olav H. Hauge