Sørvestlandet 2018

Queen Mary og Draumen i Stavanger 2005

Sommarturen går i år sørover vestlandskysten. Kanskje så langt som Vestlandet rekk. Starten blir frå Solund i månadsskiftet juni/juli og turen varer til omlag 10. august. Du kan bli med om det lagar seg slik.


Draumen vart første gang sjøsett 17. mai 1999 og har sidan sigla omkring i Europa med same skippar og varierande mannskap. Båten høyrer heime i Sognefjorden, den vakraste av alle fjordar. Kvart år legg båten ut på seglas og treng stadig mannskap.

Kontakt:
einarhusabo@gmail.com
tlf 900 63 355


Det er den draumen me ber på
at noko vidunderleg skal skje.
At det må skje
at tidi skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjelder skal springa
at draumen skal opna seg
at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst om.

Olav H. Hauge

Advertisements