Heimafylket 2017

Ved Sandøya mot Lofotfjella

Draumen på nordsida av Lofoten

Det vart ingen lengre tur denne sommaren, men ein rundtur i eige fylke er ikkje kjedeleg i Sogn og Fjordane. Midt på Vestlandet har kysten mykje å tilby ein rekande fant. Fjordar, øyar, holmar og skjer, samt nokre småbyar og tettstadar tek imot sjøfararar. Det er ikkje langt mellom verken småbåthamner eller ankringsstader. Ikkje alle gjestekaiar er like godt eigna til seglbåtar – som den i Berle ved foten av Hornelen. Her stod me lenge på grunn etter å ha fortøydd ved flo sjø. Det gjekk greitt sidan botn var mest sand.

Dei to skottane i Calloo segla me i lag med ei veke. Og kobbeskjerskvelden fekk me med, om enn i regnver og lite besøk i år.