Nordnorge 13

Skomvær fyr

                                                       Skomvær fyr

Nordnorge er ei sjøreise verd. Det kan vera kaldare, naknare og med meir skodde og det er grunt vatn og skjer over alt om du er utanfor den indre hovedleia. Men det er vakkert, dramatisk og fullt av hyggelege folk. Særleg spennande er alle væra, som er strødde utover havet. Dei fleste er fråflytta, men om sommaren er det liv over alt. Ofte var me einaste gjestebåt og brygger for sjøfarande fann me alle stader. Fine ankringsplassar er det rikeleg av og. Her var molter å finna og mat å få kjøpt, museum å sjå og sol i mengder.

Men det var også attgrodde bøar og forlatne hus og nede i Trøndelag har vindturbinane gjort om landskap til industriområde. Det er visst slangar i alle paradis. Nemnde eg oppdrettsanlegga?
Denne gongen kom me eit stykke opp i Vesterålen, til Nyksund. Eit igjenoppstått vær med plass til ein gjestebåt. Med hotell, utstillingar, restaurantar og sommarkonsertar. Busett av entusiastar av mange slag.

Det kan bli fleire turar den vegen.