Vindreken rak lengst

Vindreken2010

Året 2010 gav sakte fart på Jatak-cup/Fridtjovseglasen – og som fleire gonger før var det ikkje den raskaste båten som vart belasta med fjordens største kopp. Vindreken sigra etter at ein liten katamaran vart plassert i klassen for raritetar, ikkje åntle båtar. Skippar Odd hadde garanter ikkje klart dette utan fjorårsvinnaren: mannskapet på Slo Fox sine idear om at det viktigaste er å sigla, ikkje å koma fram tidleg. Vel blåst. Avgjerda vart fatta under sterk tvil, sidan Vindreken var utstyrt med genaker. Juryen vil neppe tillata det i seinare seglasar.