Holgersson fekk pokalen

Kaskad2008
Kaskad måtte også motra eit stykke

Fridtjovseglasen (Jatak kupp) 2008 viste at Kaskad med Hans Holgersson ved roret, kan sigla forutan vind. Ei eldre svensk dame tok innersvingen på nyare årgangar med glans. Biletet viser at dei likevel ikkje sigla heile vegen… Ryktet vil ha det til at mannskapet ikkje kom heilt heldig frå nattspelet etter konsertane til Balejazz’n. Kan vera berre tyleprat, so ikkje sei det til nokon, er du snill. Det var elles seglasen sin mest musikalske båt og, men slikt har me ikkje premiering for.