Orknøyane 04

I Nordsjøen

Perfekt Nordsjøseglas

Å gli inn mellom desse låge, grøne øyane ei tidleg morgonstund er det næraste Draumen har vore diktet. Låge og fredlege låg dei der i morgonen og tok i mot ein båt med tre mann som hadde sigla frå Stavanger. St. Magnuskatedralen låg som ein helgen midt i byen og minna oss om farne tider; då nordmenn var heime her vest. Det vart Ring of Brodgar, Maes Howe og Highland Park. Eit hyggjeleg møte med mannskapet på Calloo – 25 fot trebåt som hadde besøkt Sognefjorden i 1979. Skippar Martin reiste for å treffa folk, og i Kirkwall trefte han sogningar og ein sunnfjording. Det var lettare enn å treffa sogningar i Sogn i 79, sa han. Naturlegvis trefte me Kjell frå Askvoll. Han er alltid på den sida av Nordsjøen om sommaren. Denne gongen i Mirrie Dancer og med Jorunn om bord. Neste gong skal me ankra ved strondi på Sandøy òg.